Skip to main content

Zdravje za vse

Health for All

Cilj projekta je s čezmejnim sodelovanjem med organizacijami z novimi skupnimi pristopi in rešitvami vsem izboljšati dostop do zdravstvenih storitev in zdravstvene pismenosti.

  • Dostopno svetovanje in spremljanje

  • Promocija zdravja in preventiva za vse

  • Skupno izobraževanje in usposabljanje

Krepitev čezmejnega sodelovanja in razvoj novih rešitev za zagotavljanje celovitega dostopa do zdravstvenih storitev in zdravstvene pismenosti za vse ljudi.

Projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.