Skip to main content

Programi

Promocija zdravja na delovnem mestu

Promocija zdravja na delovnem mestu

Kontakt: Center za krepitev zdravja Murska Sobota: 030 641 514, ckz@zd-ms.si

Seznam CKZ delavnic/predavanj/svetovanj v lokalni skupnosti ali delovni organizaciji:

 
 • ZDRAVO ŽIVIM

  Udeleženci v delavnici pridobijo informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanje nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo.

  Trajanje: 1 x 120 minut ali po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • ZVIŠAN KRVNI TLAK

  Udeleženci pridobijo ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem tlaku ter znanja in veščine za pravilno izvajanje samomeritev. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki pripomore k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega tlaka in izboljšanju njihovega počutja.

  Trajanje: 1 x 90 minut ali po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI

  Udeleženci pridobijo ključne strokovne informacije o zvišanih vrednostih maščob v krvi. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki pripomore k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnih maščob in izboljšanju njihovega počutja.

  Trajanje: 1 x 90 minut ali po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • ZVIŠAN KRVNI SLADKOR

  Udeleženci pridobijo ključne strokovne informacije o zvišanem krvnem sladkorju. S strokovno pomočjo oblikujejo uresničljiv načrt za spremembo z zdravjem povezanih življenjskih navad, ki pripomore k vzdrževanju ciljnih vrednosti krvnega sladkorja in izboljšanju njihovega počutja.

  Trajanje: 1 x 90 minut ali po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • PROMOCIJA DRŽAVNIH PRESEJALNIH PROGRAMOV (SVIT, DORA, ZORA)

  V obliki predavanja se predstavi pomen udeležbe v presejalne programe ter pomen samo pregledovanja v skrbi za lastno zdravje. Omogočena je demonstracija z didaktičnimi modeli (model dojk in mod z rakastimi tvorbami, model s prikazom povečane prostate, model kožnega raka).

  Trajanje: 1 x 45 do 60 minut ali po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • SKUPINSKO ALI INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA

  To je strokovno voden program opuščanja kajenja. Udeleženci dobijo ključne informacije, strokovno podporo in pomoč pri opuščanju kajenja. Kadilci se lahko vključijo v tisto obliko svetovanja, ki jim bolj ustreza.

  Trajanje: Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja traja en mesec in pol ter obsega 6 tedenskih skupinskih srečanj (6 x 90 minut). Individualno svetovanje za opuščanje kajenja traja en mesec in pol ter obsega 6 tedenskih individualnih srečanj (6 x 30 minut)
  Izvajalec: mag. psih. s specialnimi znanji ali dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • TVEGANO/ŠKODLJIVO PITJE ALKOHOLA

  Udeležencem je predstavljen zdravstveni pogled na pitje alkohola v družbi in možnosti podpore pri spreminjanju nezdravih navad v povezavi s tem.

  Trajanje: 1 x 45 do 60 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE TVEGANEGA/ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA

  To je strokovno voden program opuščanja čezmernega pitja alkohola ter vzdrževanja manj tveganega pitja alkohola oziroma abstinence. Udeleženec svetovanja se osredotoči na svoje pivske navade ter skupaj s strokovnjakom razmišlja o svojem odnosu do pitja alkohola in različnih možnostih zdravih izbir.

  Trajanje: svetovanje obsega pet tedenskih srečanj, vsako traja 15 minut (5 x 15 minut), nato sledi vzdrževalni del po 3 in 6 mesecih (2 x 15 minut)
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji
 • TEHNIKE SPROŠČANJA

  Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti sproščanja in preizkusijo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja), spoznajo njihove prednosti ter dobijo priporočila, da jih lahko izvajajo tudi sami doma.

  Posebnosti: potrebujemo zagotovitev ustreznega (mirnega) prostora z zadostnim številom stolov.
  Trajanje: 1 x 90 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: mag. psih. s specialnimi znanji.
 • SPOPRIJEMANJE S STRESOM

  Udeleženci spoznajo osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj ter načine njegovega obvladovanja. Pridobijo znanja in veščine, s katerimi si lahko pomagajo sami in izboljšajo svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja ipd.).

  Posebnosti: potrebujemo zagotovitev ustreznega (mirnega) prostora z zadostnim številom stolov.
  Trajanje: delavnica poteka en mesec in obsega 4 tedenska srečanja v skupini in individualno svetovanje po potrebi (4 x 90 minut) oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: mag. psih. s specialnimi znanji.
 • ZDRAVI ODNOSI

  Udeleženci delavnice spoznavajo in usvajajo izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov. Z drugimi v skupini lahko izmenjajo svoje izkušnje in poglede glede odnosov ter vadijo izbrane načine ustreznega delovanja v medosebnih odnosih.

  Posebnosti: potrebujemo zagotovitev ustreznega (mirnega) prostora z zadostnim številom stolov.
  Trajanje: delavnica poteka en mesec in obsega 4 tedenska srečanja v skupini in individualno svetovanje po potrebi (4 x 120 minut) oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: mag. psih. s specialnimi znanji.
 • ALI SEM FIT?

  Udeleženci v delavnici izvedejo enega izmed dveh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti (6-minutni test hoje ali 2-minutni test stopanja na mestu). Na podlagi rezultatov testiranja in zdravstvenega stanja udeleženca sledi individualno svetovanje glede najprimernejše in zdravju prijazne telesne dejavnosti.

  Posebnosti: potrebujemo zagotovitev ustreznega prostora oz. terena (dolžina prostora vsaj 15 m). Pri izvedbi priporočamo udobna oblačila in obutev.
  Trajanje: 1 x srečanje oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl. fiziot. s specialnimi znanji in dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI

  Udeleženci pod strokovnim vodstvom opravijo sklop testov za ugotavljanje telesne pripravljenosti odraslih in pridobijo poglobljeno oceno svoje telesne pripravljenosti. Skladno z rezultatom testiranja in zdravstvenim stanjem jim strokovnjaki svetujejo o ustrezni telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

  Posebnosti: Potrebujemo zagotovitev ustreznega prostora oz. terena (dolžina prostora vsaj 15 m za izvedbo 6 minutnega testa hoje, ki je obvezni del TTP). Pri izvedbi priporočamo udobna oblačila in obutev.
  Trajanje: 1 x srečanje oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl. fiziot. s specialnimi znanji in dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • MANJ SEDI – VEČ GIBAJ

  Udeleženci spoznajo priporočila za telesno dejavnost (TD) in zmanjšanje negativnih posledic sedenja ter kakšne so koristi TD na zdravje. Z demonstracijo vaj se predstavi telesna dejavnost za krepitev zdravja.

  Trajanje: 1 x 45 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • SKRB ZA ZDRAVO HRBTENICO

  Udeleženci spoznajo kaj je telesna drža, kaj je fiziološka telesna drža ter kakšen pomen imajo mišice trupa. Demonstracija pravilnega dvigovanja in premeščanja bremen.

  Trajanje: 1 x 45 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • ERGONOMSKI UKREPI NA DELOVNEM MESTU

  Seznanitev udeležencev s priporočili in možnostmi za prilagoditev dela ter delovnega mesta s pomočjo ergonomskih ukrepov. Udeleženci dobijo splošna navodila za izvajanje aktivnih odmorov na delovnem mestu ter kako pripraviti telo na fizično zahtevnejša opravila. Demonstracija aktivnega odmora.

  Trajanje: 1 x 45 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • HOJA – TELESNA AKTIVNOST ZA ZDRAVJE IN PRIKAZ NORDIJSKE HOJE

  Udeleženci pridobijo informacije splošno o hoji in o koristnosti hoje na zdravje. Predstavi se jim Mavrični program hoje, prav tako se seznanijo z osnovami Nordijske hoje v teoriji in praksi.

  Trajanje: 1 x 45 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl./mag. kin. s specialnimi znanji.
 • PREHRANA NA DELOVNEM MESTU

  Udeleženci se seznanijo z načeli zdrave prehrane med delom in kako se zdravo prehranjevati na delovnem mestu, katera živila izbrati, kako oblikovati zdravo porcijo in dobijo ideje z demonstracijo zdravega krožnika/sklede za zdravo malico ali kosilo med delovnim časom. Na delavnici so uporabljeni le didaktični modeli živil.

  Trajanje: 1 x 45 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl. diet. s specialnimi znanji.
 • INDIVIDUALNI POSVETI S STROKOVNJAKI CKZ

  Na voljo je individualno svetovanje dipl.m. s./dipl. zn. iz področja dejavnikov tveganja in tveganih vedenj za zdravje, psiholog svetuje iz področja duševnega zdravja, fizioterapevt in kineziolog iz področja telesne dejavnosti in varne vadbe za zdravje in dietetik iz področja prehrane za zdravje.

  Posebnosti: Potrebujemo zagotovitev ustreznega prostora za individualen posvet.
  Trajanje: 15 do 60 minut/osebo.
  Izvajalec: Možni vsi profili v CKZ (dipl. m. s./dipl. zn., dipl. fiziot., dipl. diet., mag. psih., dipl./mag. kin. s specialnimi znanji).
 • ODPRTA VRATA ZA ZDRAVJE

  Na voljo so aktivnosti v obliki stojnice – promocija CKZ in razne meritve s svetovanjem meritve krvnega tlaka, zmogljivosti prijema in/ali analiza telesne sestave z oceno stanja prehranjenosti.

  Posebnosti: Potrebujemo prostor z zagotovitvijo zasebnosti v primeru izvajanja meritev.
  Trajanje: do 180 minut oz. lahko prilagodimo po dogovoru.
  Izvajalec: dipl. m. s./dipl. zn. s specialnimi znanji + dipl. fiziot., dipl. diet., mag. psih., dipl./mag. kin. s specialnimi znanji (odvisno od aktivnosti in strokovnega področja).

  Prisotnost strokovnjaka iz CKZ je lahko kontinuirana – npr. smo vsak prvi ponedeljek v vaši delovni organizaciji na voljo za individualni posvet ali dogodek »Odprta vrata za zdravje«.


Pri vseh delavnicah/predavanjih/svetovanjih udeleženci prejmejo različna uporabna gradiva, zato nam je pri planiranju na izvedbo dragocen tudi podatek o predvidenem številu udeležencev.

Kjer se vsebine predstavijo v obliki predavanja potrebujemo prenosnik, projektor in projekcijsko platno oz. prazno steno kamor je možno usmeriti projekcijo – v kolikor tega ni na razpolago nas seznanite in prinesemo s sabo.

Vse omenjene aktivnosti so brezplačne, financiranje je urejeno preko osnovnega zdravstvenega zavarovanja posameznika.