Skip to main content

Center za krepitev zdravja

Osebje

Sandra Gaber Flegar

Sandra Gaber Flegar

mag. zdr. nege
vodja Centra za krepitev zdravja
Telefon: 030 641 514
E-naslov: sandra.gaber-flegar@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 3
Blanka Dugar

Blanka Dugar

dipl. m. s.
koordinatorica Programa za krepitev zdravja
Telefon: 041 396 413
E-naslov: blanka.dugar@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 2
Tomaž Čarni

Tomaž Čarni

dipl. zn.
koordinator Programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov
Telefon: 031 323 734
E-naslov: carni.tomaz@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 4
Simona Emri

Simona Emri

dipl. m. s. s specialnimi znanji
diplomirana medicinska sestra
Telefon: 041 644 908
E-naslov: simona.emri@zd-ms.si
CKZ Cankova Pisarna 2
Katja Lebar

Katja Lebar

dipl. m. s. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
diplomirana medicinska sestra
Telefon: 041 369 312
E-naslov: katja.lebar@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 4
Špela Hlastan

Špela Hlastan

dipl. kin.
kineziologinja
Telefon: 031 318 924
E-naslov: spela.hlastan@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 4
Janja Lebarič

Janja Lebarič

dipl. fiziot.
fizioterapevtka
Telefon: 041 369 194
E-naslov: janja.lebaric@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 1
Tadeja Puhek Lenart

Tadeja Puhek Lenart

univ. dipl. inž. živ. teh.
dietetičarka
Telefon: 041 644 819
E-naslov: tadeja.puhek@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 1
Maja Zadravec

Maja Zadravec

mag. psih.
psihologinja
Telefon: 041 644 961
E-naslov: maja.zadravec@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 2
Tina Sraka

Tina Sraka

mag. psih.
psihologinja
Telefon: 041 396 192
E-naslov: tina.sraka@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 2
Mitja Dišič

Mitja Dišič

mag. kin.
kineziolog
Telefon: 041 644 639
E-naslov: mitja.disic@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 4
Tomislav Lilek

Tomislav Lilek

dipl. zn. s specialnimi znanji
diplomirani zdravstvenik
Telefon: 410 644 918
E-naslov: tomislav.lilek@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 1
Marko Smodiš

Marko Smodiš

dipl. fiziot.
fizioterapevt
Telefon: 041 644 953
E-naslov: marko.smodis@zd-ms.si
CKZ Cankova Pisarna 1
Andrej Horvat

Andrej Horvat

dipl. diet.
dietetik
Telefon: 041 396 573
E-naslov: andrej.horvat@zd-ms.si
CKZ Murska Sobota Pisarna 2