• Pediatrinja Mojca Hrustek je odsotna od 22.10. do 28.10.2020. Nadomeščanje je urejeno v ZD MS po predhodni najavi na tel. št. 02 534 13 40.
  • Pedopsihiatra Gašper Grobelšek in Aleksander Koroša sta odsotna v torek, 3.11.2020.
  • Pediatrinja Vesna Turčanova je odsotna 20.10., 21.10. in 23.10.2020. Prosimo vas, da predhodno pokličete na tel. št. 02 534 13 40.
  • Zdravnik Jožef Felkar je odsoten od 26.10. do 6.11.2020. Nadomešča ga zdravnik Leon Köveš.
  • Zdravnik Ivan Nerat je odsoten od 12.10. do 23.10.2020. Nadomeščata ga zdravnici Sabina Fujs Kuhar in Suzana Makoter.
  • Ginekologinja Sonja Lepoša Korenjak je odsotna od 27.10. do 29.10.2020.
  • Ginekologinja Petra Schnabl Banfi je odsotna od 26.10. do 30.10.2020.
  • 1