• Psihiater Zlatko Horvat je odsoten v sredo, 3.3.2021. Nadomešča ga psihiatrinja Katja Sraka.
  • Zdravnica Marjeta Benko Šbull je odsotna od 2.3. do 3.3.2021. Nadomešča jo zdravnica Miriam Jelen Anđelić v svojem delovnem času.
  • Zdravnica Andreja Čičak je odsotna v sredo, 3.3.2021. Nadomeščanje je urejeno v ZP Puconci.
  • Zdravnik Leon Köveš je odsoten od 4.3. do 5.3.2021 in 29.3.2021. Nadomešča ga zdravnik Jožef Felkar.
  • Zdravnik Ivan Nerat je odsotenod 24.2. do 5.3.2021. Nadomešča ga zdravnica Sabina Fujs Kuhar.
  • Pedopsihiater Aleksander Koroša je odsoten v torek, 23.2. in 2.3.2021.
  • 1