• Zdravnik Jožef Felkar je odsoten v petek, 24.5. in 31.5.2019. Nadomešča ga zdravnik Leon Köveš.
  • Pediater Tomislav Karabaić je odsoten od 20.5. do 23.5.2019. Nadomešča ga Vesna Turčanova v dopoldanskem času (7.30 - 14.30).
  • Zobozdravnik Sašo Ternar je odsoten do 4.6.2019.
  • Zdravnik Naser Maksuti je odsoten 17.5., 22.5. in 31.5.2019. Nadomešča ga zdravnik Alvijan Šiška.
  • Zobozdravnica Marša Magič je odsotna do nadaljnjega.
  • Zdravnica Tanja Podlesek je odsotna do nadaljnjega.
  • Zobozdravnica Nina Vinder je odsotna do nadaljnega.
  • Pediatrinja Mojca Hrustek je odsotna do nadaljnega. Nadomeščanje je urejeno v ZD MS na otroškem dispanzerju v dopoldanskem času (Tel: 02 534 13 40).
  • 1