Skip to main content

Programi

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Program izvajajo:

Tomaž Čarni, dipl. zn. M: 031 323 734 E: carni.tomaz@zd-ms.si
Koordinator vzgoje za zdravje

Katja Lebar, dipl. m. s. M: 041 396 312 E: katja.lebar@zd-ms.si

po potrebi se vključuje:
Simona Emri, dipl. m. s. M: 041 644 908 E: simona.emri@zd-ms.si

tim vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov 2020Tim - Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Dejavnost je usmerjena v promocijo zdravja za boljše zdravje staršev, otrok in mladostnikov – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Predavanja z delavnicami se izvajajo v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Varovanje in krepitev zdravja v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema pomembno prispevata k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja predšolskih otrok, šolarjev in dijakov. Ukrepi in aktivnosti, ki so posredovani v šolskem okolju so dosegljivi celotni populaciji mladih in je zato večja možnost za preventivo zdravju škodljivih razvad pri mladih, ki le-teh še niso prevzeli.

Namen tovrstnih programov je osvojitev odgovornosti otrok in mladostnikov za zdrav življenjski slog, veščin za uporabo znanj o zdravju in o oblikovanju možnosti za njihovo uporabo v šoli, doma in kasneje pri svojem življenju in delu.

Predstavljene delavnice so večinoma predvidene za izvedbo v dveh šolskih urah na oddelek. Ker pa ima večina delavnic tudi podteme in različne poudarke, se lahko glede na želje in potrebe šole delavnice prilagodijo – tako vsebinsko kot časovno. Izvajalci se dogovarjajo tudi za izvedbo predavanj/delavnic za starše in pedagoške delavce – prav tako glede na aktualne teme oz. potrebe.

Z vrtci in šolami smo povezani tudi ob številnih njihovih dogodkih (npr. naravoslovni dan, Dan šole, Svetovni dan zdravja).

Območno se vključujemo v 34 vrtcev, 16 osnovnih šol (od tega je 1 dvojezična) in 8 podružničnih osnovnih šol (od tega sta 2 dvojezični), 1 osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami in 5 srednjih šol.

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v vrtcu:

 • Zdrave navade - prehrana, gibanje
 • Varnost in preprečevanje poškodb

Preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena

Dodatne vsebine za vrtec, ki jih ponujamo:

 • Sprostitev - Moj srček
 • Varno s soncem
 • Različni smo, ampak enaki
 • Pogumen sem, ko grem k zdravniku
 • Spoznavanje telesa

 

Več na: https://zdaj.net/kategorija/otrok/predsolski-otrok/

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli in v ustanovah za otroke s posebnimi potrebami:

 • Zdrave navade - 1. razred
 • Osebna higiena - 2. razred
 • Zdrav način življenja - 3. razred
 • Preprečevanje poškodb - 4. razred
 • Zasvojenost - 5. razred
 • Odraščanje - 6. razred
 • Pozitivna samopodoba in stres - 7. razred
 • Medosebni odnosi - 8. razred
 • Vzgoja za zdravo spolnost - 9. razred

Dodatne vsebine za OŠ, ki jih ponujamo:

 • Temeljni postopki oživljanja
 • Najstništvu sem kos
 • Hrana in jaz
 • Moj srček
 • Družina
 • Kako se lahko sprostim
 • Različni smo, ampak enaki
 • Pogumen sem, ko grem k zdravniku
 • Predstavitev zdravstvenih poklicev
 • Spoznavanje telesa
 • HPV virus
 • Nasilje med mladimi
 • Nujna stanja pri otrocih in mladostnikih

Vsebine, namenjene v ustanovah za otroke s posebnimi potrebami:

 • Osebna higiena
 • Hrana in jaz
 • Razvoj telesa
 • Preprečevanje poškodb
 • Zasvojenost s tehnologijo
 • Odnosi med mladimi
 • Moj srček

 

Več na: https://zdaj.net/kategorija/otrok/solski-otrok/

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v srednji šoli:

 • Osebna higiena
 • Odnos do telesa
 • Hrana in jaz
 • Preprečevanje rakavih obolenj
 • Medsebojni odnosi in samopodoba
 • Vpliv substanc na telo
 • Varni spolni odnosi in spolno prenosljive bolezni
 • Temeljni postopki oživljanja z AED
 • Nujna stanja pri otrocih in odraslih
 • Dejavniki tveganja za srčno žilna obolenja
 • Kako se sprostim
 • Različni smo, ampak enaki
 • Nasilje med mladimi
 • HPV virus

Koristne povezave:

https://www.tosemjaz.net/
https://zdaj.net/mladostnik-mladostnica/
https://solskilonec.si/
https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/prehrana/solska-prehrana
https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/poskodbe/otroci-in-mladostniki