Skip to main content

Velnes na kmetiji

PARTNERSKI KONZORCIJ

Velnes na kmetiji

Cilji

Splošni cilji projekta vljučujejo

Razvoj novega tržnega produkta Velnes na kmetiji, ki bi omogočal kmetijam razširitev svoje ponudbe in dodaten zaslužek.

Za ranljive ciljne skupine (osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi, starejši nad 50 let z zmanjšano funkcijsko zmožnostjo) oblikovati program delovne terapije in rehabilitacije na kmetiji, ki bi se lahko izvajal ob prisotnosti strokovnega mentorja.

Nov produkt testirati v praksi na partnerskih kmetijah ob podpori strokovnih organizacij in v sodelovanju z društvi, ki povezujejo različne ranljive skupine.

Lastnike kmetij usposobiti za razvoj novega produkta in njegovo kakovostno izvajanje za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi.

Razviti partnerski model s strokovnimi organizacijami in društvi na področju zdravstva, ki bi zagotovil trajnost sodelovanja po zaključku projekta.

Prispevati k izboljšanju življenjskega sloga lokalnega prebivalstva z dodatno ponudbo in promocijo ter inovativnim pristopom spreminjanje življenjskega sloga narediti bolj privlačen za različne starostne skupine.

Razvoj novega tržnega produkta Velnes na kmetiji, ki bi omogočal kmetijam razširitev svoje ponudbe in dodaten zaslužek.

Za ranljive ciljne skupine (osebe z motnjami v duševnem zdravju, invalidi, starejši nad 50 let z zmanjšano funkcijsko zmožnostjo) oblikovati program delovne terapije in rehabilitacije na kmetiji, ki bi se lahko izvajal ob prisotnosti strokovnega mentorja.

Nov produkt testirati v praksi na partnerskih kmetijah ob podpori strokovnih organizacij in v sodelovanju z društvi, ki povezujejo različne ranljive skupine.

Lastnike kmetij usposobiti za razvoj novega produkta in njegovo kakovostno izvajanje za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi.

Razviti partnerski model s strokovnimi organizacijami in društvi na področju zdravstva, ki bi zagotovil trajnost sodelovanja po zaključku projekta.

Prispevati k izboljšanju življenjskega sloga lokalnega prebivalstva z dodatno ponudbo in promocijo ter inovativnim pristopom spreminjanje življenjskega sloga narediti bolj privlačen za različne starostne skupine.

V projektu bomo na treh kmetijah v sodelovanju s strokovnimi institucijami in društvi iz zdravstva ob aktivnem sodelovanju uporabnikov razvili nov velnes produkt in ponudbo programov ter storitev za zdrav življenjski slog, rehabilitacijo in delovno terapijo v naravi za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi (invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju, starejši), ki se bo na kmetijah ob strokovnem mentoriranju in superviziji tudi testiral.

Za uspešen razvoj novih programov in storitev ter njihovo izvedbo se bodo člani kmetijskih gospodarstev in zaposleni predhodno usposobili na strokovnih in praktičnih usposabljanjih.

Kmetije bodo izvedle skupno najmanj 30 velnes delavnic, srečanj ali dogodkov, delovnih terapij in »rehabilitacij« v naravi/gozdu za različne ciljne skupine, vključno z ranljivimi in v sodelovanju s strokovnimi institucijami iz zdravstva in društvi razvile predlog partnerskega modela sodelovanja, ki bi zagotavljal izvajanje novih produktov, programov in storitev tudi po zaključku projekta.

V različne programe in aktivnosti bomo vključili najmanj 200 udeležencev, vključno z ranljivimi ciljnimi skupinami. Najmanj 45 udeležencev bo sodelovalo v medgeneracijskih aktivnostih.

Na dnevih odprtih vrat bodo kmetije širši javnosti in kmetijam, ki niso člani partnerstva, predstavile nove produkte in izkušnje ter rezultate projekta. Preko različnih medijev pa bo informiranje in diseminacija rezultatov potekalo ves čas projekta. Evalvacija projekta in prenos znanja in informacij o vlogi kmetij v projektu ter o novih znanjih bomo v sodelovanju s kmetijsko zbornico, strokovnimi društvi in partnerji na projektu predstavili na različnih strokovnih srečanjih in sejmih.

Več o vsebinah povezanih z razvojem podeželja si lahko preberete na:


Srečanje projektnih partnerjev in zainteresirane javnosti v okviru projekta Velnes na kmetiji

V okviru projekta Velnes na kmetiji, ki ga izvajamo v partnerskem konzorciju z Vidov brejg, Tatjana Buzeti, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zdravstveni dom Murska Sobota, Ozara Slovenija, Uroš Kamenšek, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Edita Časar, sobodajalka in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, smo meseca septembra 2022 izvedli prvo delovno srečanje na Vidovem brejgu za projektne partnerje in zainteresirano javnost. Uvodoma nam je Peter Beznec, predstavnik projektnega partnerja Center za zdravje in razvoj Murska Sobota predstavil vsebino projekta in terminski načrt izvedbe posameznih projektnih aktivnosti, nato pa nam je Renata Rogan, predstavnica vodilnega partnerja projekta predstavila koncept Vidovega brejga ter nas popeljala na vodeni ogled kmetije in zeliščnega vrta. 

Sledila je predstavitev Janje Viher iz Agencije SIV glede razvoja velnes ponudbe na kmetijah, nato pa smo udeleženci prisluhnili predstavitvi predstavnic projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota Edith Žižek Sapač in Blanka Dugar, ki sta predstavili priložnosti in potrebe v zdravstvu na primarnem nivoju ter delovanje Centra za krepitev zdravja Murska Sobota. O priložnostih in potrebah organizacij, ki nudijo storitve osebam z različnimi omejitvami pa je spregovorila Alenka Tuškei, predstavnica projektnega partnerja Ozara Slovenija – nacionalno združenje za kakovost življenja. 

Po receptu Andreja Horvata iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota smo pripravili in se okrepčali s sezonskim »Ograček ričetom«, nato pa nadaljevali s pripravo akcijskega načrta usposabljanj in praktičnih delavnic na kmetijah. Na delovnem srečanju smo pridobili nova znanja in veščine, ki nam bodo v pomoč pri razvoju velnes ponudbe za različne ciljne skupine v povezavi z naravo in njenimi danostmi.

Utrinke iz srečanja projektnih partnerjev in zainteresirane javnosti si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Prvo usposabljanje s področja zdravega življenjskega sloga v okviru projekta Velnes na kmetiji

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Prvo usposabljanje je potekalo meseca januarja 2023 v Kruplivniku, čudovitem kraju na Goričkem, kjer nas je gostila predstavnica projektnega partnerja Edita Časar v idilični 100 let stari prekmurski domačiji. Udeleženci usposabljanja smo pridobili informacije o pomenu zdravega načina življenja (zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja in tveganega pitja alkohola, obvladovanje stresa) za ohranjanje in krepitev zdravja, preprečevanja nastanka kroničnih bolezni oziroma za kakovostnejše življenje s kronično boleznijo. Predstavljeni so bili presejalni programi (Dora, Zora in Svit), ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam. Udeležencem pa so bile na voljo tudi meritve krvnega tlaka in strokovno svetovanje. Delavnico in svetovanje sta izvedli strokovnjakinji iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota (Zdravstveni dom Murska Sobota) Sandra Gaber Flegar in Blanka Dugar.  

Po usposabljanju nas je Edita Časar odpeljala še na ogled svojega posestva, apartmajev Gruška&Džaboka in nam je predstavila svojo dejavnost ter načrte za prihodnost.

Utrinke iz prvega usposabljanja si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Drugo usposabljanje s področja zdravega življenjskega sloga v okviru projekta Velnes na kmetiji

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Drugo usposabljanje je potekalo meseca februarja 2023 v prostih Eko socialne kmetije Kocljevina na obrobju vasi Prosenjakovci na Goričkem, tik pred mejo s sosednjo Madžarsko. Udeleženci usposabljanja smo najprej prisluhnili predavanju Andreja Horvata iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota, ki nam je predstavil pomen zdrave prehrane za ohranjanje in krepitev zdravja, s poudarkom na uporabi lokalnih in sezonskih živil pri sestavljanju obrokov. Po predavanju smo udeleženci usposabljanja poskusili kislo repo z ajdovimi žganci, ki so jo pripravile sodelavke Eko socialne kmetije Kocljevina.

Sledila je še predstavitev dejavnosti in ogled celotnega posestva in kmetije Kocljevina, ki jo je za udeležence usposabljanja izvedel Alojz Kavaš.

Utrinke iz usposabljanja si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Tretje usposabljanje s področja zdravega življenjskega sloga v okviru projekta Velnes na kmetiji

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Tretje usposabljanje je potekalo meseca marca 2023 na Čebelarski kmetiji Anzeljc na Suhem Vrhu. Udeleženci usposabljanja smo se najprej zbrali v čebelnjaku, kjer smo poslušali predavanje Maje Zadravec iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota na temo duševnega zdravja. Predavateljica je udeležencem usposabljanja spregovorila o anksioznosti, ki je v današnjem času ena izmed najpogostejših težav v duševnem zdravju. Osredotočili smo se na prepoznavanje anksioznosti in spoznavali načine, kako se z njo spoprijeti. Z različnimi vajami in tehnikami pa smo poskrbeli tudi za sprostitev.

Po predavanju nas je prijazno gostila Mojca Anzeljc, ki se ukvarja s čebelarstvom, apiterapijo izdelovanjem apiterapevtskih pripravkov ter izvedbo delavnic za različne ciljne skupine. Predstavila nam je medovit vrt z različnimi cvetlicami, poskusili smo različne apiterapevtske pripravke ter se naučili nekaj osnovnih stvari o življenju čebel.

Utrinke iz tretjega usposabljanja s področja zdravega življenjskega sloga si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Četrto usposabljanje s področja zdravega življenjskega sloga v okviru projekta Velnes na kmetiji

V začetku leta 2023 smo v okviru projekta Velnes na kmetiji začeli z izvajanjem sklopa usposabljanj s področja zdravega življenjskega sloga, ki je namenjeno članom kmetijskih gospodarstev, projektnim partnerjem in drugi zainteresirani javnosti. Vsebine za usposabljanja so pripravili strokovnjaki projektnega partnerja Zdravstveni dom Murska Sobota, Center za krepitev zdravja Murska Sobota in jih tudi izvedli.

Četrto usposabljanje je potekalo meseca aprila 2023 pri vodilnem partnerju projekta Vidov brejg v Fokovcih. Udeleženci usposabljanja smo se najprej zbrali pri Rotundi v Selu, kjer nam je Marko Smodiš iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota predstavil pomen redne telesne dejavnosti, s poudarkom na predstavitvi nordijske hoje.

Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih in varnih telesnih aktivnosti in idealna oblika rekreacije, pri kateri ohranjamo vzdržljivost in telesno kondicijo. Je enostavna, prijetna in primerna za vse starostne skupine. Nato smo naredili nekaj vaj za ogrevanje ter krenili na pohod od Rotunde do Vidovega brejga.

Na cilju nas je na Vidovem brejgu pričakala topla enolončnica s katero smo se okrepčali. Ob domačem pecivu in zeliščnem čaju smo si izmenjali vtise s pohoda in si nato ogledali še zeliščni vrt.

Utrinke iz četrtega usposabljanja s področja zdravega življenjskega sloga si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje