Preskoči na glavno vsebino

Osebna izkaznica

 • Naziv organa:
  Zdravstveni dom Murska Sobota
 • Skrajšano ime:
  ZD Murska Sobota
 • Sedež:
  Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Odgovorna uradna oseba:
  Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. druž. med.
 • Telefon:
 • Fax:
  (02) 534 13 80 • Reg. podatki:
  Reg. vložek 10199800 pri Okrožnem sodišču v M.Soboti
 • Matična številka:
  5801915
 • Davčna številka:
  SI94095400
 • Podračun:
  01280-6030922660, pri UJP, Urad M.Sobota
 • Reg. št. zavezanca ZZZS:
  772405

 • Dostopnost kataloga:

  Na spletni strani zavoda: https://www.zd-ms.si

  V tiskani obliki na sedežu zavada ob delovnikih  od 8.00 do 14.00 ure.


 • Datum prve objave kataloga:
  11.05.2006
 • Datum zadnje spremembe:
  06.20.2019