Preskoči na glavno vsebino

Pravice in dolžnosti pacientov

V skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah in na njegovi podlagi sprejetih predpisov zagotavljamo uresničevanje pravic z namenom izvajati kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. V našem zavodu spoštujemo pravice pacientov in njihovih družin, težimo k enakopravnemu in aktivnemu sodelovanju pri poteku zdravljenja ter spoštujemo vsakogar kot človeka ter njegova moralna, kulturna, verska, filozofska ter druga osebna prepričanja.

Zakon o pacientovih pravicah (UL RS, št.15/2008) navaja naslednje pravice in dolžnosti pacientov:

PACIENTOVE PRAVICE

 • pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 • pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 • pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 • pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 • pravica do spoštovanja pacientovega časa,
 • pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 • pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 • pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 • pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 • pravica do drugega mnenja,
 • pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 • pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 • pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

PACIENTOVE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:

 • dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 • v času bolezni ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oziroma pisno privolil,
 • dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa,
 • obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavljajo med zdravljenjem,
 • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 • spoštovati objektivne urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 • pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Zakon o duševnem zdravju (UL RS, št. 77/2008) opisuje pravice, ki se zagotavljajo osebi pod posebnim nadzorom:

 • pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte,
 • pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
 • pravica do sprejemanja obiskov,
 • pravica do uporabe telefona,
 • pravica do gibanja,
 • pravica do zastopnika

PRAVICI, KI SE ZAGOTAVLJATA OSEBI V NADZOROVANI OBRAVNAVI STA

 • pravica do gibanja,
 • pravica do zastopnika.

POVEZAVE

Zastopniki pacientovih pravic