Skip to main content

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

 • Vodja enote:

  Aleksander Koroša, dr. med. specialist otr. in mlad. psihiatrije

 • Odgovorna oseba za naročanje:

  Mirella Martinec Kolenko, dipl. m. s.


Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ima v javni zdravstveni mreži pomembno vlogo pri varovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

Cilj v našem centru je zagotoviti čim boljši dostop do učinkovite in predvsem pravočasne multidisciplinarne timske obravnave. Prav tako želimo uporabnikom zagotoviti predvsem celostno, koordinirano in kakovostno obravnavo. V centru delujemo multidisciplinarno, tako, da je vključenih več poklicnih profilov in sicer: pedopsihiater, klinični psiholog, psiholog, logoped, specialni pedagog, diplomiran/a medicinska sestra ali zdravstvenik, tehnik zdravstvene nege, socialni delavec ter delovni terapevt.

Obvestilo

Obveščamo vas, da za obravnavo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), napotna listina (napotnica/delovni nalog) več ni potrebna. Potrebno je le poklicati na tel. št.: (02) 534 13 37 oz. pisati na e-poštni naslov: cdzom@zd-ms.si, kjer boste dobili potrebne informacije glede nadaljnje obravnave.

Ambulante

Cilj

Naš cilj je predvsem skrb za otrokovo in mladostnikovo duševno zdravje in prav tako tudi skrb njihovih svojcev/družin. Pristop in obravnava je predvsem odvisna od otrokove/mladostnikove narave bolezni oz. motnje. Največkrat je otrok/mladostnik voden pri enem strokovnjaku (psiholog, pedopsihiater). V kolikor pa potrebuje še dodatno pomoč pa se lahko vključujejo ostali poklicni profili, kot so npr. logoped, socialni delavec, dietetik ...

Člani tima med seboj sodelujemo pri skupni oceni otrokove motnje z vidika različnih strok. Z multidisciplinarno obravnavo otroka/mladostnika želimo razjasniti problematiko zato tudi največkrat vključujemo šole, vrtce, centre za socialno delo. Na podlagi problematike si izdelamo individualen načrt obravnave otroka/mladostnika. Po potrebi lahko otroka/mladostnika napotimo izven našega tima k drugim specialistom (nevrolog). Lahko pa staršem damo priporočila za vzgojne ukrepe, ki jih lahko uporabijo doma.

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) sestavljajo naslednje delovne enote:

 • Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov:
  1. Logopedska ambulanta,
  2. Psihološka ambulanta.
 • Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov:
  1.  Kliničnopsihološka ambulanta,
  2. Psihološka ambulanta,
  3. Logopedska ambulanta,
  4. Delovna terapija,
  5. Socialni delavec.
 • Pedopsihiatrična ambulanta za otroke in mladostnike
 • Neverjetna leta- treningi starševstva

Kako se naročite na prvi pregled v CDZOM?

Na prvi pregled se lahko naročite brez napotne listine ali z napotno listino (delovni nalog, zelena nopotnica, e-napotnica). Napotna listina je obvezna za logopeda.

Za informacije in naročanje na termin smo dosegljivi:

 • po telefonu: (02) 5341 337 (ponedeljek od 07.30 do 12.00 in od 14.00 do 19.30; torek, sreda, četrtek od 07.30 do 14.30, petek od 10.00 do 14.30)
 • preko e-naslova: cdzom@zd-ms.si 
 • osebno v ordinacijskem času ambulante
 • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, CDZOM, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota. V kolikor boste napotno listino poslali po pošti, pripišite vašo tel. številko in/ali e-naslov na katerega ste dosegljivi.

V primeru nujnega stanja se lahko obrnete na:

 • Klinika za pediatrijo UKC Maribor za otroke in mladostnike do 18 leta starosti (od ponedeljka do petka 8:00-15:00) Telefonska številka: 02 /321-21-10
 • Službo za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani (Bohoričeva ul. 20) med 8.00 – 15.00 uro za otroke do 15. leta. Telefonska številka 01/522-87-99
 • Enota za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo, Urgentna triažna ambulanta Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od 15. do 18. leta (od ponedeljka do petka 8:00-15:00). Telefonska številka: 01/587-49-55 ali 01/587-48-40 
 • Izven rednega delovnega časa se v primeru, da zaradi duševne motnje otrok/mladostnik ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim, napoti na pregled v dežurno službo, ki deluje v okviru Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo Ljubljana na naslovu Grablovičeva 44a. (za vse otroke/mladostnike do 19. leta starosti).  Telefonska številka: 01/587-48-40