Skip to main content

Diagnostični laboratorij

Vodja laboratorija

mag. Evgenija Modrič, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

Tel: 02 534 13 81
E-pošta: evgenija.modric@zd-ms.si

Odgovorni laboratorijski inženir

Simona Horvatič, mag. lab. biom.

Tel: 02 534 13 20
E-pošta: simona.horvatic@zd-ms.si

Urniki

 • Ordinacijski čas - Centralni laboratorij Murska Sobota

  Ponedeljek:
  6.30 - 19.30
  Torek:
  6.30 - 19.30
  Sreda:
  6.30 - 19.30
  Četrtek:
  6.30 - 19.30
  Petek:

  6.30 - 19.30

  Telefon: (02) 534 13 20
  Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

  V popoldanskem delovnem času od 14.00 do 19.30 ure se izvajajo samo nujne preiskave, to so tiste preiskave, ki so v seznamu preiskav označene kot preiskave, ki se izvajajo v dežurstvu in so izdane z nujno napotnico tekočega dne.

  Odmor med delom:

  • dopoldan: 10.30 - 11.00

  • popoldan: 16.00 - 16.30

 • Ordinacijski čas - Laboratorij Beltinci

  Ponedeljek:
  6.30 - 13.30
  Torek:
  6.30 - 13.30
  Sreda:
  6.30 - 13.30
  Četrtek:
  6.30 - 13.30
  Petek:
  6.30 - 13.30

  Telefon: (02) 542 25 75
  Naslov: Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci

  V primeru da dela popoldanska ambulanta je delovni čas laboratorija v ponedeljek, torek in sredo od 06.00 do 16.00, ordinacijski delovni čas je v tem primeru od 6.30 do 15.30.

  Odmor med delom:

  • dopoldan: 10.30 - 11.00

  • popoldan: 16.00 - 16.30

 • Ordinacijski čas - Laboratorij Gornji Petrovci

  Ponedeljek:

  9.15 - 16.45

  Torek:

  7.15 - 14.45

  Sreda:

  7.15 - 14.45

  Četrtek:

  7.15 - 14.45

  Petek:

  7.15 - 14.45

  Telefon: (02) 621 36 62
  Naslov: Gornji Petrovci 33a, 9203 Gornji Petrovci

  Odmor med delom:

  • dopoldan: 10.30 - 11.00

  • popoldan: 16.00 - 16.30

 • Ordinacijski čas - Laboratorij Rogašovci

  Ponedeljek:

  7.15 - 14.45

  Torek:

  7.15 - 14.45

  Sreda:

  12.15 - 19.45

  Četrtek:

  6.15 - 13.45

  Petek:

  7.15 - 14.45

  Telefon: (02) 558 86 11
  Naslov: Rogašovci 14a, 9262 Rogašovci

  Odmor med delom:

  • dopoldan: 10.30 - 11.00

  • popoldan: 16.00 - 16.30

Predstavitev

 • Kdo smo

  Smo medicinsko – biokemični laboratorij in smo samostojna delovna enota v okviru javnega zavoda ZD Murska Sobota. Opravljamo laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva.

  Sestavljeni smo iz Centralnega laboratorija in treh področnih laboratorijev:

  • Centralni laboratorij
  • Laboratorij Beltinci
  • Laboratorij Gornji Petrovci
  • Laboratorij Rogašovci

  Osebje laboratorija sestavljamo tehniki laboratorijske biomedicine, diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine, magistri laboratorijske biomedicine in industrijske farmacije ter specialist medicinske biokemije. Smo strokovno usposobljeni, naše osebje ima tudi pridobljene certifikate za odvzem krvi.

 • Kaj delamo

  Osnovna dejavnost Diagnostičnega laboratorija je izvajanje hematoloških, urinskih, biokemičnih in imunokemičnih preiskav iz vzorcev polna kri, urin , blato, krvni serum in plazma. Celoten spekter preiskav nudimo samo v Centralnem laboratoriju, v področnih laboratorijih opravljamo osnovne hematološke in urinske preiskave, ter odvzem vzorcev, ki se potem transportirajo v Centralni laboratorij. S področnimi laboratoriji smo približali svoje storitve preiskovancem, ki na ta način lahko osnovne preiskave opravijo na domači zdravstveni postaji.

  Dejavnost izvajamo tako za potrebe zavoda kot zunanje naročnike. Opravljamo tudi samoplačniške storitve po veljavnem ceniku, ki je izobešen v čakalnici Centralnega laboratorija in je dostopen tudi na spletu.

  Preiskave, ki jih ne izvajamo sami, opravljajo za nas zunanji izvajalci. V teh primerih izvršimo odvzem biološkega materiala in ga pošljemo v ustrezno ustanovo.

 • Kako delamo

  Dejavnost izvajamo s sodobno laboratorijsko tehnologijo, metode s katerimi določamo analize so znanstveno preizkušene in priznane s strani slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj.

  Kakovost svojih storitev preverjamo z vodenjem notranje in zunanje kontrole kvalitete. Na področju zunanje kontrole kvalitete smo vključeni v naslednje programe:

  • SNEQAS ( Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • RIQAS – (mednarodna shema za zunanjo oceno kakovosti)
  • DGKL/RFB – (mednarodna shema za zunanjo oceno kakovosti)

  Iz vseh teh programov pridobljeni certifikati dokazujejo visoko kakovost opravljenih storitev, kar je prav tako potrjeno s strani Ministrstva za zdravje pridobljenim dovoljenjem za delo – Dovoljenje MZ št. 0600-34/2015 -10. Dovoljenje za delo se izda na podlagi 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ( URL RS št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/8-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13) in 4. ter 9. člena Pravilnika o pogojih , ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine ( URL RS št. 64/2004).

Navodila za paciente - preiskovance

Priprava preiskovanca na odvzem krvi

Na rezultate laboratorijskih analiz lahko vplivajo različni fiziološki dejavniki, kot so starost, spol, rasa, telesna aktivnost, način prehranjevanja, kajenje, alkohol, debelost, nosečnost, menstruacijski ciklus, oralna kontracepcijska sredstva, zdravila.

Odvzem na tešče pomeni, da naj preiskovanec dan pred odvzemom krvi uživa normalno hrano, po 20. uri pa naj več ne uživa hrano, lahko pa vnaša v organizem vodo. Prav tako je priporočljivo, da se dan pred odvzemom krvi ne pretirava s fizično aktivnostjo.

Ali smo po 12. uri lahko tešči?
Odgovor je NE.

V laboratorijih velja pravilo, da je preiskovanec lahko tešč samo do poldneva, mnenje mnogih strokovnjakov je celo, da smo lahko tešči najpozneje do 11. ure. Kasneje začnejo potekati različni procesi presnove, s katerimi organizem simulira vnos hrane.

Pomen časovnega okvira odvzema krvi

Človeški organizem je podvržen 24 – urnim cikličnim spremembam, ki so lahko majhne in neopazne, v nekaterih primerih pa so lahko tudi velike. Uravnava jih hormonski sistem človeškega organizma in način življenja vsakega posameznika.

Da bi se izognili razlikam, ki bi nastale kot posledica odvzema krvi v različnih časovnih obdobjih dneva, velja pravilo, da je najprimernejši čas za odvzem krvi med 7 . in 10. uro.

Pri spremljanju koncentracije analitov pri bolnikih, ki so na dolgotrajnem zdravljenju, je potrebno zagotoviti, da različna ura odvzema ni vzrok spremembam oziroma odstopanjem pri meritvah.

Navodila pacientom pred odvzemom krvi
 1. Zdravstveno kartico oddate laboratorijskemu osebju pri okencu.
 2. Ko ste kartico oddali, počakate v čakalnici, dokler vas ne pokličejo.
 3. Prednost pri odvzemu krvi imajo pacienti z nujnimi napotnicami, onkološki bolniki, invalidi, otroci do 5. leta starosti in doječe matere.
 4. Pred odvzemom krvi morate biti spočiti in umirjeni. Počitek naj traja vsaj 10 min.
 5. Za večino preiskav morate biti pred odvzemom krvi tešči, če niste, se posvetujte z laboratorijskim delavcem.
 6. Ker ima ura odvzema vpliv na koncentracijo železa v krvi, vršimo odvzem za to preiskavo samo dopoldne do 11.00.
 7. Paciente, ki so na antikoagulantni terapiji (Plavix, Marivarin, Aspirin,…), prosimo, da pred odvzemom krvi s tem seznanijo laboratorijskega delavca.
 8. Paciente, ki jim je ob odvzemu slabo ali imajo druge težave, ki bi lahko kakorkoli vplivale na odvzem krvi ali na zdravstveno stanje pacienta, prosimo, da s tem seznanijo laboratorijskega delavca pred odvzemom krvi.
 9. Izvidov, ki niso nujni ne čakate – izvide dobi lečeči zdravnik.
 10. Izvide, ki so nujni, počakate – čas prevzema izvida vam bo povedal laboratorijski delavec.
Navodila pacientom po odvzemu krvi
 1. Po odvzemu krvi se usedite in na iztegnjeni roki s prsti tiščite tampon vsaj še 5 min.
 2. Vbodno mesto pustite zalepljeno vsaj še 15 min po posegu.
 3. Če krvavitev v tem času ne poneha, vstopite v laboratorij, kjer vam bodo vbodno mesto ponovno prevezali.
 4. Po odvzemu krvi obstaja možnost nastanka hematoma.
 5. Hematom lahko nastane tudi ob pravilnem ravnanju pred, med in po odvzemu krvi.
 6. Z upoštevanjem naših navodil lahko možnost nastanka hematomov zmanjšate.
 7. Za dodatna navodila, pojasnila in pripombe glede odvzema krvi smo vam vedno na voljo.
 8. Želimo, da ste s postopkom odvzema krvi pri nas zadovoljni, zato prosimo, da upoštevate naša navodila.
Odvzem venozne krvi

Odvzem venozne krvi je odvzem krvi iz vene na roki po predhodni identifikaciji preiskovanca. Priporoča se, da bi moral preiskovanec pred odvzemom krvi počivati v čakalnici vsaj 10 minut.

Odvzem venozne krvi opravi strokovno usposobljeni laboratorijski delavec po strokovno določenih korakih, ki so zajeta v priporočilih, ki jih je izdalo Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Pri odvzemu krvi se uporabljajo sistemi, ki zagotavljajo tako preiskovancem kot izvajalcem najvišjo mero varnosti in zaščite pred poškodbami in okužbami.

Pri odvzemu krvi se upošteva pravilo, da se odvzame najmanjša možna količina krvi, ki je potrebna za izvedbo analiz

Odvzem kapilarne krvi

Odvzem kapilarne je odvzem krvi iz prsta na roki po predhodni identifikaciji preiskovanca. Odvzem kapilarne krvi opravi strokovno usposobljeni laboratorijski delavec po strokovno določenih korakih, ki so zapisana v priporočilih, ki jih je izdalo Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Izvajamo ga predvsem pri otrocih, če se tako odloči zdravnik naročnik.

Pri odraslih ljudeh se kapilarnega odvzema krvi poslužujemo pri preiskovancih s slabimi žilami in pri odvzemu krvi za določene preiskave, ki jih izvajamo v področnih laboratorijih.

Kapilarna kri je zmes venske, arterijske kapilarne krvi ter medcelične in znotrajcelične tekočine. Sestava kapilarne krvi je odvisna od pretoka krvi v podkožju v trenutku odvzema. V primerjavi z vensko krvjo so signifikantna odstopanja v koncentraciji kalija, kalcija, celokupnih proteinov, hemoglobina, hematokrita in v številu trombocitov, ki so v vzorcih kapilarne krvi nižji. Koncentracija glukoze, število levkocitov, delež nevtrofilcev in monocitov pa so nekoliko višji.

Odvzem urina

Najpogosteje je zahtevan priložnostni vzorec urina.

Potreben je srednji curek urina, ki ga dobimo tako, da prvi curek urina spustimo v školjko, drugi del v čašo za odvzem urina, preostali del pa zopet v školjko stranišča.

Odvzem urina za mikrobiološke preiskave

V tem primeru gre za sterilni odvzem urina. Laboratorijski delavec po predhodni identifikaciji preiskovanca, le temu da ustna navodila, sterilno gazo, prelito s fiziološko raztopino in sterilni lonček za urin.

Navodilo za zbiranje 24-urnega urina
 1. Pred odvzemom dobi preiskovanec v laboratoriju zbiralno posodo in natančna pisna navodila o zbiranju 24-urnega urina.
 2. Prvi dan ob določeni začetni uri zbiranja preiskovanec izprazni mehur v stranišče.
 3. Ves naslednji urin preiskovanec zbira v zbirno posodo, ki jo mora hraniti na hladnem.
 4. Drugi dan ob isti določeni jutranji uri, kot je prejšnji dan začel zbirati urin, preiskovanec izprazni mehur tokrat v zbiralnik.
 5. Za natančni izračun očistka kreatinina laboratorij potrebuje podatke o telesni teži in višini, zato vljudno prosimo, da omenjene podatke preiskovanec pisno posreduje pri oddaji urina.
 6. Preiskovance prosimo, da upoštevajo navodila, ker se samo na ta način lahko zagotovijo pravilni rezultati.
 7. Vzorce sprejemamo v Centralnem laboratoriju od ponedeljka do petka med 7.00 in 9.00.
Navodila za odvzem vzorcev blata pri preiskavi na okultno kri v blatu
 1. Za analizo potrebujmo enega, tri ali šest zaporednih vzorcev blata, odvisno od odločitve zdravnika.
 2. V laboratoriju ali ambulanti preiskovanec prejme standardne posodice za zbiranje blata ter potrebna pisna in ustna navodila.
 3. Preiskovanec mora posodico označiti z imenom, priimkom, rojstnimi podatki ter številko vzorca oziroma z ustrezno kodo, ki jo dobi v laboratoriju.
 4. Vzorec blata se odvzame s priloženo žličko, ki je pritrjena na pokrovu posodice. Blato se odvzame na različnih mestih fekalne mase, pri tem je treba paziti, da vzorcu ni primešan urin ali voda. Za preiskavo zadostuje količina ene priložene žličke blata.
 5. Po odvzemu blata se posodica zapre in v najkrajšem možnem času ( najkasneje v 24 urah ) dostavi v laboratorij.
 6. Posodic z vzorci naj preiskovanec ne zbira, ampak jih dnevno prinaša v laboratorij.
 7. Preiskavo je potrebno preložiti v primeru krvavitve iz nosu,zob, hemoroidov, med menstruacijo ( prvi vzorec se lahko odvzame tri dni po koncu menstruacije), v primeru diareje.
 8. 24 ur pred izvedbo testa naj preiskovanec ne uživa večje količine alkohola, zdravil proti bolečinam, ter zdravil, ki lahko izzovejo želodčno ali črevesno nadraženost in tako povzročijo prikrite krvavitve.
Navodilo za preiskavo preiskovanca na obremenitveni glukoza tolerančni test (OGTT 75 g)

Namen testa OGTT 75 g:

 • OGTT je oralni glukozni tolerančni test, ki ga izvajamo pri diagnostiki sladkorne bolezni.

Navodila za preiskovanca:

 • Test izvajamo po vsaj treh dneh običajne prehrane brez omejitev in običajni telesni dejavnosti ter po 10 do 16 urah teščega stanja ( dovoljeno je le pitje vode).
 • Test izvajamo v ponedeljek, torek, sredo in petek zjutraj med 7:00 in 9:00 uro, ob četrtkih med 8:00 do 9:00 uro.

Izvedba testa:

 • Preiskovancu se odvzame prvi vzorec krvi pred zaužitjem raztopine glukoze ( 0 min).
 • Preiskovanec počaka na določitev koncentracije glukoze.
 • Glede na rezultat, test zaključimo ali izvedemo obremenitev z glukozo.
 • Obremenitev s 75 g brezvodne glukoze v 250 – 300 ml vode: preiskovanec mora raztopino glukoze zaužiti v 5 min, čas se šteje od prvega zaužitega požirka.
 • Po zaužitju raztopine glukoze se preiskovanec vrne v čakalnico, kjer počaka do naslednjega odvzema krvi. Medtem ne sme jesti, piti ali kaditi, pogojno je dovoljen le kak požirek vode.
 • V primeru, da preiskovanec izbljuva zaužito raztopino, mora na to opozoriti laboratorijskega delavca. Test se v tem primeru prekine.
 • 120 min po zaužitju raztopine glukoze sledi ponovni odvzem krvi za določitev koncentracije glukoze, po katerem je test končan in preiskovanec lahko nadaljuje z običajnimi telesnimi dejavnostmi in uživanjem hrane.
Navodilo za pripravo nosečnice na obremenitveni glukoza tolerančni test za nosečnice (OGTT 75 g nosečnice)

Namen testa OGTT 75 za nosečnice:

 • Diagnostični test za nosečniško sladkorno bolezen, ki se izvaja pri nosečnicah v 24.-28. tednu nosečnosti.

Navodila za preiskovanko:

 • Test izvajamo po 8 urah teščega stanja ( dovoljeno je le pitje vode), v ponedeljek, torek, sredo in petek zjutraj med 7:00 in 9:00 uro, ob četrtkih med 8.00 do 9.00 uro.
 • Test izvajamo po vsaj treh dneh običajne prehrane brez omejitev in ob običajni telesni dejavnosti.

Izvedba testa:

 • Preiskovanki se odvzame prvi vzorec krvi pred zaužitjem raztopine glukoze ( 0 min).
 • Preiskovanka počaka na določitev koncentracije glukoze.
 • Glede na rezultat, test zaključimo ali izvedemo obremenitev z glukozo.
 • Obremenitev s 75 g brezvodne glukoze v 250 – 300 ml vode: preiskovanka mora raztopino glukoze zaužiti v 5 min, čas se šteje od prvega zaužitega požirka. Sledita odvzema krvi po 60 in 120 min.
 • Do vsakega naslednjega odvzema krvi mora preiskovanka počakati v čakalnici, medtem ne sme jesti, piti ali kaditi, pogojno je dovoljen le kak požirek vode.
 • V primeru, da preiskovanka izbljuva zaužito raztopino, mora na to opozoriti laboratorijskega delavca. Test se v tem primeru prekine.
 • 60 min po zaužitju raztopine glukoze, sledi odvzem krvi za ponovno določitev koncentracije glukoze. Preiskovanka se po odvzemu vrne v čakalnico, kjer počaka do naslednjega odvzema.
 • 120 min po zaužitju raztopine glukoze sledi ponovni odvzem krvi, po katerem preiskovanka zaključi s testom in lahko nadaljuje z običajnimi telesnimi aktivnostmi in uživanjem hrane.