Skip to main content

Javna naročila in drugi javni postopki

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota

 • Referenčna številka naročila:

  JN/OP-4/2018
 • Rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov:

  3. september 2018 do 00.00 ure
 • Rok oddaje ponudbe:

  17. september 2018 do 10.00 ure
 • Javno odpiranje ponudb:

  17. september 2018 ob 10.30 uri

SPREMEMBA!

Rok za prejem ponudbe: 28.09.2018 do 10:00 ure

Javno odpiranje ponudb: 28.09.2018 ob 10:30 uri

Navodila za oddajo ponudbe na elektronski naslov:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3922
so določena v dokumentaciji: Navodila ponudnikom in Popravek oz. sprememba razpisne dokumentacije št. 1

Priloge:

Vrsta datoteke: docx
Velikost datoteke:
88.08 KB
Vrsta datoteke: doc
Velikost datoteke:
188.5 KB
Vrsta datoteke: xlsx
Velikost datoteke:
5023.96 KB
Vrsta datoteke: docx
Velikost datoteke:
34.43 KB
Vrsta datoteke: doc
Velikost datoteke:
96.5 KB
Vrsta datoteke: zip
Velikost datoteke:
0.74 KB
Vrsta datoteke: docx
Velikost datoteke:
60 KB
Vrsta datoteke: xlsx
Velikost datoteke:
9.86 KB
Vrsta datoteke: docx
Velikost datoteke:
41.33 KB
Vrsta datoteke: xlsx
Velikost datoteke:
22.1 KB
Vrsta datoteke: docx
Velikost datoteke:
13.17 KB