Skip to main content

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.zd-ms.si za katerega skrbi javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota.

Zdravstveni dom Murska Sobota omogoča spletno stran https://www.zd-ms.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) (ZDSMA).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti vsem obiskovalcem spletnega mesta omogočamo enake možnosti dostopa. Zavedamo se potrebe po tem, da uporabnikom omogočimo zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom.

Opis dostopnih vsebin

 • Spletna stran ima razumljivo strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena.
 • Spletna stran se prilagaja velikosti zaslona na vseh napravah (računalnikih, telefonih in tablicah).
 • Kontrasti na spletni strani so primerni in se lahko spreminjajo v orodju za dostopnost v spodnjem levem delu strani.
 • Velikost besedila, višina vrstic in presledek med črkami se lahko spreminjajo v orodju za dostopnost (v spodnjem levem delu strani).
 • V orodju za dostopnost je na namiznih napravah omogočen bralnik zaslona – tekst v govor.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je delno skladna z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. V pripravi so tako nove spletne strani, ki se izdelujejo v skladu z WCAG 2.0 standardom. Ta je skladen s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA, in sicer.

Za uporabnike niso dostopna naslednja gradiva:

 • Dokumenti v obliki PDF zapisa,
 • Brošure in priročniki, 
 • Programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • Kompleksne tabele s podatki
 • Organigram
 • Videoposnetki, ki ni nimajo na voljo podnapisov
 • Vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe zakonodaje s področja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, sprejemamo na naslednji kontaktih:

Naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 5341 300

E-naslov:  zdravstveni.dom@zd-ms.si.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Inšpekcijski postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat RS za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 17.4.2023 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 17.4.2023.