Organizacija javne prireditve je zakonsko urejena. Pravni podlagi za določitev obsega in izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvah sta Pravilnik o nujni medicinski pomoči in Zakon o javnih zbiranjih. Zdravstveni dom Murska Sobota ima s strani Ministrstva za zdravje izdano dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva za vse tipe prireditev.

pdfVloga za presojo zdravstvene ogroženosti na prireditvi

Zaradi lažje organizacije naprošamo vse organizatorje, da oddajo izpolnjeno vlogo za presojo najmanj 15 dni pred načrtovano prireditvijo.

Zavod si pridržuje pravico, da odkloni zagotavljanje zdravstvenega varstva v primeru, ko presodi, da ne more zagotoviti zdravstvenega varstva na prireditvi.


Kontaktna oseba za naročanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah:

Renata Gorjan, dipl.m.s.

mail: renata.gorjan@zd-ms.si

Tel.: (02) 534 13 14

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota


 

 

, P