Smo medicinsko – biokemični laboratorij in smo samostojna delovna enota v okviru javnega zavoda ZD Murska Sobota. Opravljamo laboratorijsko diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva.

Sestavljeni smo iz Centralnega laboratorija in treh področnih laboratorijev:
  • Centralni laboratorij
  • Laboratorij Beltinci
  • Laboratorij Gornji Petrovci
  • Laboratorij Rogašovci

Osebje laboratorija sestavljamo tehniki laboratorijske biomedicine, diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine, magistri laboratorijske biomedicine in industrijske farmacije ter specialist medicinske biokemije. Smo strokovno usposobljeni, naše osebje ima tudi pridobljene certifikate za odvzem krvi.