Osnovna dejavnost Diagnostičnega laboratorija je izvajanje hematoloških, urinskih, biokemičnih in imunokemičnih preiskav iz vzorcev polna kri, urin , blato, krvni serum in plazma. Celoten spekter preiskav nudimo samo v Centralnem laboratoriju, v področnih laboratorijih opravljamo osnovne hematološke in urinske preiskave, ter odvzem vzorcev, ki se potem transportirajo v Centralni laboratorij. S področnimi laboratoriji smo približali svoje storitve preiskovancem, ki na ta način lahko osnovne preiskave opravijo na domači zdravstveni postaji.

Dejavnost izvajamo tako za potrebe zavoda kot zunanje naročnike. Opravljamo tudi samoplačniške storitve po veljavnem ceniku, ki je izobešen v čakalnici Centralnega laboratorija in je dostopen tudi na spletu.

Preiskave, ki jih ne izvajamo sami, opravljajo za nas zunanji izvajalci. V teh primerih izvršimo odvzem biološkega materiala in ga pošljemo v ustrezno ustanovo.