V Zdravstvenem domu Murska Sobota izvajamo cepljenje proti COVID-19 brez naročanja. Osebe, ki se odločijo za cepljenje lahko izbirajo med cepivi proti COVID-19: AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer, Moderna in Janssen.

Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19.

Priporočila NIJZ za cepljenje proti COVID-19 (6.9.2021):

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tri tedne, pri cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4 -12 tednov. Cepivi Comirnaty (Pfizer/BionTech) in Spikevax (Moderna) sta registrirani za osebe stare 12 let in
več, ostali dve cepivi sta registrirani za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.


Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu se lahko uporabljajo vsa dostopna cepiva.

Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni).

Za tiste, ki izkažejo prebolelost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.

Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo drugi odmerek do 6 mesecev po začetku bolezni.

Praviloma se za drugi odmerek uporabi cepivo istega proizvajalca. V primeru, da oseba želi nadaljevati cepljenje proti covid-19 z drugim cepivom, naj izpolni izjavo. V tem primeru naj bo minimalen presledek med odmerkoma 4 tedne.

Za nosečnice je priporočljiva uporaba mRNA cepiv, ker je za ta cepiva trenutno na voljo največ podatkov o varnosti in učinkovitosti pri nosečnicah. Če ženska, ki je prejela prvi odmerek cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi, se za 2. odmerek uporabi mRNA cepivo.

Cepljenje mladostnikov

Cepljenje mladostnikov starih 12 let in več proti covid-19 se lahko izvaja v cepilnih centrih na enak način kot cepljenje odraslih. Glede privolitve velja enako kot pri drugih cepljenjih: pri otrocih mlajših od 15 let je za cepljenje potrebna privolitev staršev, zato je pri cepljenju potrebno spremstvo staršev/skrbnikov ali pisna privolitev staršev/skrbnikov. Pri otrocih starih 15 let in več privolitev staršev ni potrebna.

3. odmerek

Uporaba 3. odmerka cepiva proti covid-19 je priporočljiva za:

 • Oskrbovance DSO
 • Osebe stare 70 let in več in posebej ranljive kronične bolnike* ne glede na starost

S tretjim/poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale, ki so opravili osnovno cepljenje proti covid-19, če tako želijo. Ker 3. odmerek cepiva zaenkrat ni registriran, naj osebe (iz skupin za katere ni priporočil), ki ga želijo prejeti na lastno željo, izpolnijo izjavo.

Za tretji odmerek se uporabi mRNA cepivo.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev.

Osebam s presajenimi organi in težje imunsko oslabljenim osebam (opredeljenim v točkah 1, 2, 4, 5 in 7 na seznamu posebej ranljivih kroničnih bolnikov* se priporoča 3. odmerek cepiva proti COVID-19 kot dodatni odmerek osnovne sheme, ker je pri njih odziv na osnovno cepljenje slabši. Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom naj bo v teh primerih 4 tedne.

Beleženje podatka o odmerku cepiva proti covid-19

Izbere/vpiše se zaporedno številko odmerka, glede na to, kateri odmerek cepiva proti covid-19 po vrsti je oseba prejela, ne glede na lastniško ime cepiva. Izbira zaporedne številke odmerka mora vedno temeljiti na predhodni uradni zdravstveni dokumentaciji (cepilna knjižica, drugo dokazilo o opravljenem cepljenju, Povzetek podatkov o pacientu, eRCO).

Ko je oseba cepljena s 3. odmerkom, se v elektronski sistem pri podatku za odmerek vnese 3.

Kontraindikacije za cepljenje

Proti covid-19 se lahko cepijo vsi (za katere je cepivo registrirano), ki nimajo kontraindikacij za cepljenje.
Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19 glede na povzetke glavnih značilnosti cepiv so:

 • Preobčutljivost# na predhodni odmerek enakega cepiva ali znana preobčutljivost* na sestavino cepiva. V primeru preobčutljivostne reakcije na prvi odmerek cepiva je možno za drugi odmerek uporabiti drugo vrsto cepiva.
 • Cepljenje s cepivoma Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen se odsvetuje osebam s sindromom kapilarnega prepuščanja v anamnezi.
 • Kontraindikacija za prejem drugega odmerka cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) je pojav tromboze s trombocitopenijo po prvem odmerku.

O kontraindikacijah za cepljenje pri pacientu presoja izbrani osebni zdravnik oz. lečeči specialist.

______________
# Preobčutljivost: dokumentirana težja alergična reakcija (anafilaksija) ali takojšnja alergična reakcija (ki pomeni vsak znak ali simptom preobčutljivosti, npr. urtikarija, angioedem, težave z dihanjem (piskanje, stridor), anafilaksija, ki se pojavi v 4 urah po prejemu cepiva ali sestavine cepiva

* Posebej ranljivi kronični bolniki (tik pred terapijo ali na določeni terapiji):
1. bolniki s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo);

2. bolniki z določenimi rakavimi obolenji:

bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji

bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji

bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja

bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi

bolniki z rakom, ki prejemajo zdravljenje, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP inhibitorji

bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če še prejemajo imunosupresivna zdravila;

3. bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub maksimalni inhalacijski terapiji in prepoznani zdravljeni komorbidnosti, še vsaj 2 poslabšanji na leto in potrebujejo sistemski steroid in/ali imajo uvedeno biološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj 2 poslabšanji letno in potrebujejo antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslabšanja), bolniki s pomanjkanjem alfa1antitripsina, bolniki z restriktivnimi boleznimi pljuč s VC < 60 % norme in bolniki z idiopatsko pljučno fibrozo,

4. bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare imunosti);

5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo (po IDSA**);
6. odrasli z Downovim sindromom;
7. odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje.
8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.

** - odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic mm3, otroci: < 15 % CD4 - vsakodnevno zdravljenje s kortikosterodi: prednisolon ≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni - bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab)

 

TERMINI IN LOKACIJE CEPLJENJA:

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA (Ambulanta za cepljenje):

Informacije: 041 396 382, cepljenje.covid19@zd-ms.si

Od 27.7.2021:

 

Delovni čas ambulante za cepljenje (naročeni in nenaročeni pacienti)

Oddaja vloge za smsPASS in izdaja potrdil o cepljenju

Malica

Ponedeljek

12.30-19.30

12.30–19.30

15.30–16.00

Torek

7.30–14.30

7.30–14.30

10.30–11.00

Sreda

8.30–15.30

8.30–15.30

10.30–11.00

Četrtek

7.30–14:30

7.30–14.30

10.30–11.00

Petek

12.30–19.30

12.30–19.30

15.30–16.00

 

Termini cepljenja nenaročenih pacientov na terenu se niso spremenili:

OBČINA BELTINCI - ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI:

 • ponedeljek, od 7.00 do 9.00 ure

OBČINA GORNJI PETROVCI - ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI:

 • ponedeljek od 10.00 do 12.00 ure

OBČINA KUZMA - AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE KUZMA:

 • petek od 7.00 do 7.45 ure

OBČINA GRAD - ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD:

 • petek od 8.00 do 10.00 ure

OBČINA ROGAŠOVCI - ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGAŠOVCI:

 • petek od 11.00 do 13.00 ure

OBČINA CANKOVA - AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE CANKOVA:

 • petek od 13.30 do 15.00 ure

OBČINA PUCONCI - AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE PUCONCI:

 • sreda od 9.00 do 10.30 ure

OBČINA MORAVSKE TOPLICE - AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE MARTJANCI:

 • sreda od 11.00 do 12.30 ure

OBČINA MORAVSKE TOPLICE - AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE PROSENJAKOVCI:

 • sreda od 13.00 do 14.00 ure

OBČINA TIŠINA - PSO TIŠINA – prostori nekdanje ambulante:

 • sreda od 7.00 do 8.30 ure

OBČINA ŠALOVCI - KULTURNI DOM ŠALOVCI:

 • ponedeljek od 12.30 do 14.00 ure

OBČINA HODOŠ - VAŠKO KULTURNI DOM HODOŠ:

 • ponedeljek od 14.30 do 16.00 ure

 

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.
direktorica