Uporabnike laboratorijskih storitev obveščamo, da bomo z dnem 25.1.2O21 začeli z določanjem SARS CoV 2 IgG (Imunoglobulin G) protiteles.

Preiskava se bo izvajala kot samoplačniška storitev, cena preiskave je 30,00 eur.

Odvzem krvi za določitev SARS CoV 2 IgG protiteles se bo izvajal od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00 uro v Centralnem laboratoriju ZD Murska Sobota.

Testiranje lahko opravi vsak, ki ne kaže znakov okužbe (vročina, suh kašelj, težko dihanje, nahod,...). Preiskovanci naj s sabo prinesejo zdravstveno kartico. Pred odvzemom krvi in obravnavo v laboratoriju bodo morali izpolniti vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti. Po odvzemu krvi bodo prejeli račun in informacijo, kdaj lahko prevzamejo izvid. Račun bodo plačali na blagajni zavoda, kjer bodo prejeli potrdilo o plačilu s katerim se bodo oglasili v laboratoriju in izvid prevzeli.

S preiskavo določamo prisotnost SARS CoV 2 IgG protiteles, ki se v organizmu tvorijo po okužbi ali stiku organizma s koronavirusom Covid-19.

Z določanjem SARS CoV 2 IgG protiteles, ne moremo dokazovati trenutne (akutne) okužbe z virusom.

SARS CoV 2 IgG protitelesa dosežejo raven meje določitve približno 14 dni po pojavu simptomov, vendar njihov titer sčasoma upada in spet lahko doseže negativno vrednost.

Rezultati so podani s številčno vrednostjo v enotah AU/mL.

Referenčna vrednost je 50,0 AU/mL. Vrednosti pod 50,0 AU/mL se smatrajo kot negativne.


Vodja diagnostičnega laboratorija ZD Murska Sobota:
Edita Ružič, mag. farm., spec. med. biok.