S 15.03.2016 je dežurna ambulanta Zdravstvenega doma Murska Sobota preseljena v Urgentni center v Splošni bolnišnici Murska Sobota.
Dežurna ambulanta deluje neprekinjeno 24 ur. Namenjena je nenadno obolelim in poškodovanim, ki ne morejo počakati na svojega izbranega osebnega zdravnika.

V času, ko ne morete obiskati svojega osebnega zdravnika in bi se vaše zdravstveno stanje zaradi nastopa bolezni ali poškodbe v kratkem času poslabšalo do te mere, da bi prišlo do nepopravljive okvare ali ogrozilo življenje.

V času dežurne službe ste po Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja opravičeni le do nujnih zdravstvenih storitev. Zato vas v skladu s 5. točko 2. odstavka 252 člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja seznanjamo z možnostjo, da boste morali za pregled v naši ambulanti doplačati, če ne gre za nujne zdravstvene storitve.

Kdaj boste obravnavani kot plačnik zdravstvenih storitev:

  • če kartica zdravstvenega zavarovanja ni veljavna ali če kartice nimate seboj,
  • če v dežurni službi zahtevate storitve, ki niso nujne,
  • če dobite recept za zdravilo, ki je na t.i. "negativni listi",
  • če dobite "beli recept", bo potrebno v lekarni zdravila plačati.

V urgentnem centru, vas bo sprejel diplomirani zdravstvenik, ki bo na podlagi Manchesterskega triažnega algoritma in izmerjenih vitalnih funkcijah določil stopnjo nujnosti. V kolikor bo ugotovil, da je vaše zdravstveno stanje življenjsko ogrožujoče bo poklical ekipo, ki bo nadaljevala z oskrbo.

Delovanje službe je urejeno s Pravilnikom o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva (UL RS št. 94/2010).