Odvzem venozne krvi je odvzem krvi iz vene na roki po predhodni identifikaciji preiskovanca. Priporoča se, da bi moral preiskovanec pred odvzemom krvi počivati v čakalnici vsaj 10 minut.

Odvzem venozne krvi opravi strokovno usposobljeni laboratorijski delavec po strokovno določenih korakih, ki so zajeta v priporočilih, ki jih je izdalo Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Pri odvzemu krvi se uporabljajo sistemi, ki zagotavljajo tako preiskovancem kot izvajalcem najvišjo mero varnosti in zaščite pred poškodbami in okužbami.

Pri odvzemu krvi se upošteva pravilo, da se odvzame najmanjša možna količina krvi, ki je potrebna za izvedbo analiz