Najpogosteje je zahtevan priložnostni vzorec urina.

Potreben je srednji curek urina, ki ga dobimo tako, da prvi curek urina spustimo v školjko, drugi del v čašo za odvzem urina, preostali del pa zopet v školjko stranišča.