Namen testa OGTT 75 za nosečnice:
 • Diagnostični test za nosečniško sladkorno bolezen, ki se izvaja pri nosečnicah v 24.-28. tednu nosečnosti.
Navodila za preiskovanko:
 • Test izvajamo po 8 urah teščega stanja ( dovoljeno je le pitje vode), v ponedeljek, torek, sredo in petek zjutraj med 7:00 in 9:00 uro, ob četrtkih med 8:00 do 9:00 uro.
 • Test izvajamo po vsaj treh dneh običajne prehrane brez omejitev in ob običajni telesni dejavnosti.
Izvedba testa:
 • Preiskovanki se odvzame prvi vzorec krvi pred zaužitjem raztopine glukoze ( 0 min).
 • Preiskovanka počaka na določitev koncentracije glukoze.
 • Glede na rezultat, test zaključimo ali izvedemo obremenitev z glukozo.
 • Obremenitev s 75 g brezvodne glukoze v 250 – 300 ml vode: preiskovanka mora raztopino glukoze zaužiti v 5 min, čas se šteje od prvega zaužitega požirka. Sledita odvzema krvi po 60 in 120 min.
 • Do vsakega naslednjega odvzema krvi mora preiskovanka počakati v čakalnici, medtem ne sme jesti, piti ali kaditi, pogojno je dovoljen le kak požirek vode.
 • V primeru, da preiskovanka izbljuva zaužito raztopino, mora na to opozoriti laboratorijskega delavca. Test se v tem primeru prekine.
 • 60 min po zaužitju raztopine glukoze, sledi odvzem krvi za ponovno določitev koncentracije glukoze. Preiskovanka se po odvzemu vrne v čakalnico, kjer počaka do naslednjega odvzema.
 • 120 min po zaužitju raztopine glukoze sledi ponovni odvzem krvi, po katerem preiskovanka zaključi s testom in lahko nadaljuje z običajnimi telesnimi aktivnostmi in uživanjem hrane.