Namen testa OGTT 75 g:
  • OGTT je oralni glukozni tolerančni test, ki ga izvajamo pri diagnostiki sladkorne bolezni.
Navodila za preiskovanca:
  • Test izvajamo po vsaj treh dneh običajne prehrane brez omejitev in običajni telesni dejavnosti ter po 10 do 16 urah teščega stanja ( dovoljeno je le pitje vode)
  • Test izvajamo v ponedeljek, torek, sredo in petek zjutraj med 7:00 in 9:00 uro, ob četrtkih med 8:00 do 9:00 uro.
Izvedba testa:
  • Preiskovancu se odvzame prvi vzorec krvi pred zaužitjem raztopine glukoze ( 0 min).
  • Preiskovanec počaka na določitev koncentracije glukoze.
  • Glede na rezultat, test zaključimo ali izvedemo obremenitev z glukozo.
  • Obremenitev s 75 g brezvodne glukoze v 250 – 300 ml vode: preiskovanec mora raztopino glukoze zaužiti v 5 min, čas se šteje od prvega zaužitega požirka.
  • Po zaužitju raztopine glukoze se preiskovanec vrne v čakalnico, kjer počaka do naslednjega odvzema krvi. Medtem ne sme jesti, piti ali kaditi, pogojno je dovoljen le kak požirek vode.
  • V primeru, da preiskovanec izbljuva zaužito raztopino, mora na to opozoriti laboratorijskega delavca. Test se v tem primeru prekine.
  • 120 min po zaužitju raztopine glukoze sledi ponovni odvzem krvi za določitev koncentracije glukoze, po katerem je test končan in preiskovanec lahko nadaljuje z običajnimi telesnimi dejavnostmi in uživanjem hrane.