1. Za analizo potrebujmo enega, tri ali šest zaporednih vzorcev blata, odvisno od odločitve zdravnika.
  2. V laboratoriju ali ambulanti preiskovanec prejme standardne posodice za zbiranje blata ter potrebna pisna in ustna navodila.
  3. Preiskovanec mora posodico označiti z imenom, priimkom, rojstnimi podatki ter številko vzorca oziroma z ustrezno kodo, ki jo dobi v laboratoriju.
  4. Vzorec blata se odvzame s priloženo žličko, ki je pritrjena na pokrovu posodice. Blato se odvzame na različnih mestih fekalne mase, pri tem je treba paziti, da vzorcu ni primešan urin ali voda. Za preiskavo zadostuje količina ene priložene žličke blata.
  5. Po odvzemu blata se posodica zapre in v najkrajšem možnem času ( najkasneje v 24 urah ) dostavi v laboratorij.
  6. Posodic z vzorci naj preiskovanec ne zbira, ampak jih dnevno prinaša v laboratorij.
  7. Preiskavo je potrebno preložiti v primeru krvavitve iz nosu,zob, hemoroidov, med menstruacijo ( prvi vzorec se lahko odvzame tri dni po koncu menstruacije), v primeru diareje.
  8. 24 ur pred izvedbo testa naj preiskovanec ne uživa večje količine alkohola, zdravil proti bolečinam, ter zdravil, ki lahko izzovejo želodčno ali črevesno nadraženost in tako povzročijo prikrite krvavitve.