1. Po odvzemu krvi se usedite in na iztegnjeni roki s prsti tiščite tampon vsaj še 5 min.
  2. Vbodno mesto pustite zalepljeno vsaj še 15 min po posegu.
  3. Če krvavitev v tem času ne poneha, vstopite v laboratorij, kjer vam bodo vbodno mesto ponovno prevezali.
  4. Po odvzemu krvi obstaja možnost nastanka hematoma.
  5. Hematom lahko nastane tudi ob pravilnem ravnanju pred, med in po odvzemu krvi.
  6. Z upoštevanjem naših navodil lahko možnost nastanka hematomov zmanjšate.
  7. Za dodatna navodila, pojasnila in pripombe glede odvzema krvi smo vam vedno na voljo.
  8. Želimo, da ste s postopkom odvzema krvi pri nas zadovoljni, zato prosimo, da upoštevate naša navodila.