Zobozdravnik: Angel Serafimov, dr. dent. med.
Odgovorna medicinska sestra: Maja Rous, z.t.

Naslov: Puconci 150, 9201 Puconci
Telefon: (02) 534 13 56

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa od 7.00 do 13.00 ure, v popoldanskem času od 13.00 do 18.00 ure na telefonsko številko (02) 534 13 56
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: serafimov.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Splošna zobna ambulanta Puconci, Puconci 150, 9201 Puconci
 
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 12.4.2023: 1841
 
Paciente z bolečino sprejemamo po predhodnem naročilu.
 

ODMOR MED DELOM OD 10.00 DO 10.30
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:
  • zdravnik: po razporedu
  • medicinska sestra: po razporedu
ČAKALNA DOBA V DNEVIH:
  • Konservativa: 40 dni
  • Protetika: REDNO ( Izvajamo samo pod stopnjo nujnosti REDNO ) 30 dni