Zdravnica Sabina Fujs Kuhar je odsotna od 30.1. do 31.1.2020. Nadomešča jo zdravnik Ivan Nerat.

Zdravnica: Sabina Fujs Kuhar, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna medicinska sestra: Mira Cör, zdravstvena tehnica

Naslov: Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci
Telefon: (02) 54 22 582

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 13.12.2019: 1706
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Ivan Nerat, dr.med.spec., Monika Zver, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30