• Vodja enote: Ljiljana Velemirov, dr.med.spec.
  • Tel.: (02) 54 59 126
  • Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
  • Obratuje ena splošna ambulanta.
  • V sklopu zdravstvene postaje delujeta tudi lekarna in zasebna zobna ordinacija.
ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30