Zdravnica: Ljiljana Velemirov, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Nives Temlin, dipl. m. s.

Naslov: Puconci 81, 9201 Puconci
Telefon: (02) 54 59 126

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 17.4.2019: 1521
 
V času odsotnosti je nadomeščanje urejeno po predhodnem dogovoru.
 

ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30