Zdravnik: Rupert Muhr, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Martina Vogrinčič, zdr. teh.

Naslov: Martjanci 19, 9221 Martjanci
Telefon: (02) 54 81 439

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 9.9.2019: 1334
 
PACIENTE, KI IMAJO KONTROLNE PREVEZE IN INJEKCIJE, PROSIMO, DA PRIDEJO V AMBULANTO DO 10.00 URE.
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Tibor Škalič, dr.med., spec.spl.med., Sandra Hari, z.t.
 

ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30