• Vodja enote: Rupert Muhr, dr. med. spec. splošne medicine
  • Odgovorna sestra: Tjaša Širovnik, dipl.m.s.
  • Tel.: (02) 548 14 39
  • Naslov: Martjanci 19, 9221 Martjanci
  • Obratujeta dve splošni ambulanti.