• Vodja enote: Rupert Muhr, dr. med. spec.
  • Odgovorna sestra: Tjaša Širovnik, dipl.m.s.
  • Tel.: (02) 544 13 75
  • Naslov: Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci
  • Obratuje ena splošna ambulanta.