Zdravnica Tina Mlinarič je odsotna od 3.8. do 14.8.2020. Nadomeščanje je urejeno v ZP Rogašovci.

Zdravnica: Tina Mlinarič, dr. med., spec. druž. med.
Odgovorna medicinska sestra: Liljana Dimič, m. s.

Naslov: Cankova 65, 9261 Cankova
Telefon: (02) 54 09 020

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 8.1.2020: 1633
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Jana Podojsteršek, dr.med., spec.druž.med., Danica Gider, m.s., Suzana Turha, z.t.
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30