Zdravnica Andreja Čičak je odsotna v ponedeljek, 21.9.2020. Nadomešča jo zdravnica Ljiljana Velemirov v SA Puconci po predhodni najavi.
Zdravnica: Andreja Čičak, dr. med., spec.druž.med.

Odgovorna medicinska sestra: Sandra Kegl, z.t.

Naslov: Soboška ulica 17, Bakovci, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 620 84 29

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 620 84 29
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: cicak.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: SA Bakovci, Splošna ambulanta - Andreja Čičak, Soboška ulica 17, Bakovci, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 8.6.2020: 449
 
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30
 

Nadomeščanje v času odsotnosti je urejeno v ZP Puconci:

Zdravnica: Lilijana Velemirov, dr.med.,spec.druž.med.

Medicinska sestra: Darja Toplak, z.t.