NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 53 41 328
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Splošna ambulanta - Tanja Podlesek, Grajska 24, 9000 Murska Sobota