Anja Behek, dipl. del. terapevt

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 534 13 82

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU: v ordinacijskem času na telefonsko številk(02) 534 13 82
  • OSEBNO: v času ordinacijskega časa v Razvojni ambulanti
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: razvojna@zd-ms.si
  • PO POŠTI: ZD Murska Sobota, Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo, Delovna terapija, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
ORDINACIJSKI ČAS
Ponedeljek
/
Torek
12.30 - 19.30
Sreda
/
Četrtek
06.30 - 13.30
Petek
/

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30