Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo je namenjena otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki v razvoju. V zgodnjo obravnavo se vključi tudi otrokova družina, obravnava poteka multidisciplinarno in transdisciplinarno. Povezujemo se tudi z vrtci, osnovnimi šolami, centrom za socialno delo in drugimi. Za napotitev je potrebna napotnica.

Nahajamo se v novih prostorih Centra za krepitev zdravja v pritličju.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Medicinska sestra: Petra Kaučevič, dipl.m.s.
Telefon za naročanje: (02) 534 13 82
E-mail za naročanje: razvojna@zd-ms.si