Zdravnik: Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih

Medicinska sestra: Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag.

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 620 84 16

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, ob ponedeljkih od 12.30 do 19.30, od torka do petka od 7.30 do 14.30 na telefonsko številko (02) 620 84 16
  • OSEBNO, med ordinacijskim časom
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: horvat.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Psihiatrična ambulanta - Zlako Horvat, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
  • Z eNAPOTNICO: https://narocanje.ezdrav.si/
 
Čakalne dobe za zdravstvene storitve:
Psihiatrični pregled - prvi: REDNO, HITRO, ZELO HITRO
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30 URE
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 15.30 DO 16.00 URE