Zdravnik: Zlatko Horvat, dr.med., spec.psih

Zdravstveno osebje:

  • Sanja Sečko Raduha, dipl.m.s., mag.zdr.-soc.manag.
  • Erik Horvat, zdr. tehnik
  • Maja Kouter, tehnik zdravstvene nege

Zdravstvena administratorka: Mirjana Banko, ekonomistka

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 620 84 16

NAROČANJE:

 
Čakalne dobe za zdravstvene storitve:
Psihiatrični pregled - prvi: REDNO, HITRO, ZELO HITRO
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30 URE
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 15.30 DO 16.00 URE