mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 620 84 05

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času na telefonsko številk(02) 620 84 05
  • OSEBNO,
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI, klin.psih.amb.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Kliničnopsihološka ambulanta – mag. Renata Kos Belak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek
07.30 - 14.30
Torek
07.30 - 14.30
Sreda
07.30 - 14.30
Četrtek
12.30 - 19.30
Petek
07.30 - 14.30

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30