V kliničnopsihološki ambulanti obravnavamo otroke, mladostnike in odrasle. Delo kliničnega psihologa je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu blagostanju. Glede na prisotne težave in napotno vprašanje zdravnika izvajamo kliničnopsihološko ocenjevanje, psihoedukacijo, predstavitev in učenje tehnik sproščanja, suportivno psihoterapijo in drugo po presoji kliničnega psihologa.

Vodja enote: mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Medicinska sestra: Valentina Rituper, zdravstveni tehnik

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času na telefonsko številko (02) 620 84 05
  • OSEBNO,
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI, klin.psih.amb.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Kliničnopsihološka ambulanta, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ZAPOSLENI:

  • mag. Renata KOS BERLAK, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
  • Tina MERKLIN, mag. psih., specializantka klin. psih.
  • Staša MARKO, mag. psih.
  • Jana VRBANČIČ, mag. psih.
  • Nika KASTELIC, mag. psih. (do nadaljnjega odsotna)
  • Valentina RITUPER, zdravstveni tehnik