V kliničnopsihološki ambulanti obravnavamo otroke, mladostnike in odrasle. Delo kliničnega psihologa je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu blagostanju. Glede na prisotne težave in napotno vprašanje zdravnika izvajamo kliničnopsihološko ocenjevanje, psihoedukacijo, predstavitev in učenje tehnik sproščanja, suportivno psihoterapijo in drugo po presoji kliničnega psihologa.

Vodja enote: mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Medicinska sestra: Valentina Rituper, zdravstveni tehnik

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času na telefonsko številko (02) 534 13 82 ali (02) 534 13 37
  • OSEBNO,
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI, klin.psih.amb.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: Zdravstveni dom Murska Sobota, Kliničnopsihološka ambulanta, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

ZAPOSLENI:

  • mag. Renata KOS BERLAK, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
  • Staša MARKO, mag. psih. (odsotna zaradi porodniškega dopusta)
  • Nika KASTELIC, mag. psih.
  • Mateja ČERNJAVIČ, mag. psih., psiholog pripravnik
  • Valentina RITUPER, zdravstveni tehnik