Ginekologinja Sonja Lepoša Korenjak je odsotna od 9.7. do 27.7.2018.