NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 53 41 334
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI:
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Ginekološka ambulanta - Sonja Lepoša Korenjak, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 9.7.2018: 
 

ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30