Sonja Lepoša Korenjak, dr. med., spec.
Osebje: Polonca Juričinec, diplomiramna babica, Katja Jakič, tehnik zdravstvene nege

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času ambulante
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: leposa.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Ginekološka ambulanta - Sonja Lepoša Korenjak, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 17.2.2023: 2671
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 15.30 DO 16.00
 

Nadomeščanje v času odsotnosti - ostali priostni zdravniki:

Mateja Peršak, dr. med. spec. ginek. in porod.; Sara Lovrec, dipl. bab., Marija Törnar, m. s. bab.

ali

Petra Schnabl Banfi, dr. med. spec. ginek. in porod.;Rebeka Nemec, dipl. bab., Sanja Geld, t. zn.