Sonja Lepoša Korenjak, dr. med., spec.
Osebje: Polonca Juričinec, diplomiramna babica, Katja Jakič, tehnik zdravstvene nege

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času ambulante
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: leposa.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Ginekološka ambulanta - Sonja Lepoša Korenjak, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 30.9.2019: 1271
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 15.30 DO 16.00
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:

mag.sci. Zlatko Šubinski, dr.med., Urška Sinic, višja medicinska sestra, Nuša Jaklin, tehnik zdravstvene nege.