Mag. sc. Zlatko Šubinski, dr. med. spec. ginekolog, perinatolog in neonatolog
Osebje: Urška Sinic, višja medicinska sestra, Nuša Jaklin, tehnik zdravstvene nege

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v ordinacijskem času ambulante
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: subinski.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Ginekološka ambulanta - Zlatko Šubinski, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 30.9.2019: 2479
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 15.30 DO 16.00
 
Nadomeščanje v času odsotnosti:

Sonja Lepoaš Korenjak, dr.med: Polonca Juričinec, diplomirana babica, Katja Jakič, tehnik zdravstvene nege.