Datumi se določijo vsak mesec sproti!

Informacije na tel. 02 534 13 34 (Polonca Juričinec, dipl.bab., Rebeka Martinec, dipl.bab.)