Datumi se določijo vsak mesec sproti!

Informacije na tel. 02 534 13 34 (Urška Sinic, VMS, Mojca Bauman, dipl. m. s.)