Zdravnik Nenad Petrovič je odsoten od 16.8. do 24.8.2018. Nadomeščata ga pediatra Tomislav Karabaić in Vesna Turčanova.