Zdravnik Nenad Petrovič je odsoten od 14.6. do 29.6.2018. Nadomeščata ga pediatra Tomislav Karabaić in Vesna Turčanova.