Zdravnica: prim. Nadja Triller, dr.med.spec. internist pulmolog

Osebje:

  • Maja Borović, dipl.m.s.,
  • Janja Bertalanič, tehnik zdr. nege,

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 25

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko (02) 534 13 25
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: enota.dpbt@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo - Nadja Triller, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
  • Z eNAPOTNICO: https://narocanje.ezdrav.si/
Čakalne dobe za zdravstvene storitve:
Pulmološki pregled - prvi: REDNO, 90 dni, HITRO, 60 dni, ZELO HITRO, 14 dni
 
 

ODMOR MED DELOM V PONEDELJEK OD 16.00 DO 16.30
ODMOR MED DELOM V TOREK OD 15.00 DO 15.30
ODMOR MED DELOM OSTALE DNI OD 11.00 DO 11.30