Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 25
 
Osebje:
  • Vodja dejavnosti: prim. Nadja Triller, dr.med.spec. internist pulmolog
  • Odgovorna med. sestra: Maja Borović, dipl. m. s.
  • Tina Jakop, mag. zdr. nege
  • Maja Sočič, dr.med.spec. interne medicine
  • Janja Bertalanič, tehnik zdravstvene nege
  • David Bojnec, dipl. inž. radiologije
  • Klavdija Zadravec, dipl. inž. radiologije
  • Maja Horvat, zdravstveni tehnik
  • Tadeja Bečkanović, m. s.