NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 53 41 340
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: turcanova.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za otroke in šolsko mladino - Vesna Turčanova, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 6.9.2018: 1249
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.30 DO 11.00
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30