NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Dana Lešnik, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30