• Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
 • Vodja enote: Katja Sraka, dr.med., spec.psih.
 • Telefon: 030 641 500 in (02) 534 13 91
 • E-pošta: spo@zd-ms.si
 • Delovni čas v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7.00 do 15.00 in ob sredah od 12.00 do 20.00
 • Napotnica ni potrebna

 

OSEBJE

 • Katja Sraka, dr.med., spec.psih.
 • Danijela Čurič Korpar, dipl. del. ter.
 • Iva Trplan, univ. dipl. psih.
 • Dana Lešnik, univ. dipl. soc. del.
 • Darja Šandor, dipl. m.s.
 • Mitja Domonkoš, dipl.zn.

 

OPIS DEJAVNOSTI

Skupnostna psihiatrična obravnava je v sistemu zdravstvenega varstva novost v slovenskem prostoru in pomeni zdravljenje bolnika z duševnimi motnjami v njegovem domačem okolju.

Najpomembnejši razlog za pristop k osebi z duševnimi težavami v domače okolje je, da ljudje v psihiatričnih bolnišnicah ne želijo dolgo živeti, temveč se želijo zdraviti in dobiti podporo blizu svojega doma, to je tam, kjer imajo naravne podporne mreže in domače ljudi. Podatki kažejo, da so zelo bolni ljudje z duševnimi težavami pogosto doma, do strokovne pomoči pa običajno ne pridejo.

Kriteriji za sprejem oseb v obravnavo so hude in ponavljajoče se duševne motnje z zapleti:

 • pogosti (več kot enkrat letno) sprejemi v psihiatrične bolnišnice,
 • samomorilna ogroženost v preteklosti,
 • nevarnost za druge v preteklosti - sprejem proti volji v psihiatrično bolnišnico v preteklosti,
 • akutna poslabšanja duševne bolezni,
 • upad funkcioniranja vsakdanjih življenjskih aktivnosti s posledicami,
 • odklanjanje uporabe ambulantnih oblik zdravljenja,
 • slabo sodelovanje pri zdravljenju vključno z odklanjanjem jemanja zdravil.

 

Kdo lahko predlaga posameznika v obravnavo?

 • Izbrani psihiatri, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki.
 • Izbrani osebni zdravniki, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki.
 • Izbrani pediatri, zaposleni v zdravstvenih domovih in zasebniki.
 • Patronažne službe v zdravstvenih domov in zasebniki.
 • Centri za socialno delo.
 • Nevladne organizacije s področja skrbi za duševno zdravje.
 • Družine in posamezniki.

 

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Danijela Čurič, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Dana Lešnik, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Darja Šandor, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30

NAROČANJE:

 • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 91
 • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
 • PO ELEKTRONSKI POŠTI: spo@zd-ms.si
 • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava - Iva Trplan, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30