Tamara Polanič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Naslov: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 534 13 37
E-naslov: tamara.polanic@zd-ms.si

NAROČANJE:

  • PO TELEFONU, v času ordinacijskega časa na telefonsko številko 02/ 534 13 37
  • OSEBNO, v času ordinacijskega časa v prostorih ambulante
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI: dmz.narocanje@zd-ms.si
  • PO POŠTI, na naslov: ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje - Tamara Polanič, Grajska 24, 9000 Murska Sobota
Čakalne dobe

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Martina Mekiš.
Čakalna doba na dan 29.10.2019
ZELO HITRO 30 dni, HITRO 60 dni, REDNO 90 dni.

 

ODMOR MED DELOM V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR MED DELOM V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30